Etický kódex

STK Rožňava zaviedla ETICKÚ LINKU pre oznamovanie, vyjadrenie obáv z protikorupčného správania, porušenia etického kódexu a pre iné podnety zamestnancov, zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.

Oznámenie je možné podať akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

➢ Telefonicky: +421 951 244 077

➢ Cez web stránku: www.stkroznava.sk/etika

➢ E-mailom: pripomienky@stkroznava.sk

➢ Vhodením do poštovej schránky v prijímacej miestnosti s označením „návrhy a pripomienky“, určených pre zákazníkov (priestor nie je monitorovaný kamerovým systémom).

➢ Zaslaním listovej zásielky na: DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Rožňava, Šafárikova 473 048 01 Rožňava + označiť nápisom: „ETICKÁ LINKA

Oznam

Naša prevádzka STK je opäť otvorená.

Vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor, rúško, šál, šatka,..).

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na 0951 244 077. Ďakujeme.