Naše služby

Technická kontrola

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

 • Technická kontrola pravidelná
 • Technická kontrola zvláštna
 • Technická kontrola administratívna
 • Opakovaná technická kontrola
Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov a komponentov.

 • Emisná kontrola pravidelná
 • Emisná kontrola zvláštnu
 • Emisná kontrola administratívna
 • Opakovaná emisná kontrola
 • Emisná na všetky druhy pohonov (LPG, CNG, LNG)
STK Rožňava

Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, kvalitné poskytovanie služieb a najmä spoľahlivá bezpečnosť na cestách.

 • Poradíme, ako sa o auto správne starať
 • Objednať sa môžete priamo u nás cez web, email alebo telefonicky úplne bezplatne a jednoducho

Časté otázky pred kontrolou

Sú technické kontroly vozidiel povinné?
Áno, zákon č. 106/2018 Z. z. v paragrafe §45 ustanovuje prevádzkovateľovi vozidla, ktoré je v premávke, povinnosť v určených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej. Sankcie za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly sú predmetom osobitného dokumentu.
Kde zistím kategóriu môjho vozidla?
Rozdelenie vozidiel do základných kategórií (napr. M, N, O …) a kategórií (napr. M1, M2, M3 …) upravuje zákon č. 106/2018 Z. z. v paragrafe §3 a §4. Prehľad so stručnými definíciami kritérií pre zaradenie do nich je uvedený tiež v tomto informačnom materiáli.
Aké doklady musím predložiť ku kontrole vozidla?
a) TK pravidelná, opakovaná, zvláštna, administratívna
 • doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona,
 • Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov vozidla predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním technickej kontroly.

b) EK pravidelná, opakovaná, zvláštna, administratívna
 • doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
 • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte alebo doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,