Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov, pre:

Pre informačný systém: IS monitoring TK a EK

Pre informačný systém: IS Agenda technickej služby TK a EK

Pre informačný systém: IS kamerový systém (oprávnený záujem)

Pre informačný systém: IS evidencia obchodných partnerov

Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy

Pre informačný systém: IS správa registratúry

Pre informačný systém: IS účtovné doklady