Cenník

Pravidelné technické kontroly

 • Motocykle (L1, L2, L3)
  35 €
 • Osobné a dodávkové vozidlá, štvorkolky (M1, N1, L4, L5, L6, L7)
  55 €
 • Nákladné vozidlá, autobusy, traktory, ťahače (N2, N3, T, M2, M3, Ps)
  80 €
 • Prípojné vozidlá (O2, Ra)
  40 €
 • Prípojné vozidlá (O3, O4, Rb)
  50 €
 • JDV - dovoz (L , M1 , N1, O2, R-VOP)
  70 €
 • JDV - dovoz (M2, M3, 2, N3, T, O0, 04) + VOP
  110 €
 • Technická kontrola - ak emisná bola robená inde
  70 €

Opakované technické kontroly

 • Motocykle (L1, L2, L3)
  20 €
 • Osobné a dodávkové vozidlá, štvorkolky (M1, N1, L4, L5, L6, L7)
  30 €
 • Nákladné vozidlá, autobusy, traktory, ťahače (N2, N3, T, M2, M3)
  45 €
 • Prípojné vozidlá (O2, O3, O4)
  35 €

Pravidelné emisné kontroly

 • Osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1)
  35 €
 • Nákladné vozidlá, autobusy, traktory, ťahače (N2, N3, M2, M3, T)
  60 €
 • JDV - dovoz (M1 , N1)
  50 €
 • JDV - dovoz (M2, M3, N2 , N3 , T)
  60 €

Opakované emisné kontroly

 • Osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1)
  25 €
 • Nákladné vozidlá, autobusy, traktory, ťahače (N2, N3, M2, M3, T)
  35 €

Služby

 • Administratívna kontrola TK
  20 €
 • Administratívna kontrola EK
  20 €
 • Opis protokolu
  10 €
 • Zvláštna TK (informatívne meranie) - 1 kontrolný úkon / 2 a viac kontrolných úkonov - platí cena pravidelnej kontroly
  25 €
 • Zvláštna EK (informatívne meranie)
  25 €
 • Príplatok za vykonanie kontroly bez nutnosti čakať na STK, kontrola prebehne počas dňa
  30 €
 • Výjazd k vozidlu s obmedzenou prevádzkou (farmárske vozidlá)
  100 €
 • Záťaž 2t
  30 €
 • Záťaž 4t
  40 €
 • Záťaž 16t
  50 €
 • Nastavenie svetiel
  15 €
 • Označenie vozidla - nálepka
  6 €
 • Výmena 1ks žiarovky
  5 €

Ak bola pravidelná kontrola vykonaná inde, tak pre opakované kontroly platia ceny pravidelných kontrol. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadne zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.

Cenník platný od 01.09.2022. Všetky uvedené ceny sú s DPH. V cene sú započítané všetky doklady.